Linstimer

Det är vanligt att kunder inte byter sina linser enligt rätt intervall vilket inte är bra ur klinisk synpunkt. Utifrån optikerns ekonomi är det också bättre att kunden byter i tid. Om en kund på 30-dagarslinser i snitt byter 7 dagar för sent, tappar optikern 23% årligen i omsättning. Linstimern kan hjälpa kunden att byta sina linser i rätt tid.
 
Kunden kan välja linstyp baserat på bärtid. När linstyp valts och timern startas håller den sedan koll på när linserna ska bytas.
  1. Klicka på den bärtid som är aktuell
  2. Klicka på Starta
  3. Påminnelser skapas och det visas hur många dagar som är kvar till linsbyte
 
På startsidan visas hur många dagar som är kvar på linstimern, under menyalternativet Linstimer. När timern gått ut visas påminnelsen i telefonen.