Inställningar

I inställningar kan kunden uppdatera sina kontaktuppgifter och språkinställningar.
 
Ändra de uppgifter som ska uppdateras och klicka sedan på Bekräfta för att spara. Uppgifterna sparas då även i Idun.