Användarvillkor för D&Company Nordic AB

 
Alla länder i EU får en ny dataskyddsförordning – GDPR som ställer ytterligare krav på hur personuppgifter hanteras. GDPR står för General Data Protection Regulation och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Den träder i kraft i hela EU den 25 maj 2018.

Du hittar mer information om vad den nya förordningen innebär för dig hos Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Den nya dataskyddslagstiftningen syftar bland annat till att stärka individens rätt till sin data. Därför har du rätt att veta vad vi gör med dina uppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter, hur länge vi sparar dem och vilka som tar del av uppgifterna. Nedan hittar du en genomgång av vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du kan kontakta oss för att få veta mer om hur vi behandlar dina uppgifter.

GDPR ställer högre krav på oss som företag, vilket vi ser positivt på, det innebär dock ingen märkbar skillnad för dig som är medlem. Vi värnar redan om din personliga integritet och anser att det är viktigt att hålla en fortsatt hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Allmänt


Dessa villkor gäller fr.o.m. den 1 maj 2018 för kunder till D&Company Nordic AB (org.nr 556992-7683) (”D&Company Nordic AB” eller ”vi”).

Fördelar med medlemsskapet i kundklubben


Genom att du blir kund hos D&Company Nordic AB blir du medlem i kundklubben och du ingår ett avtal med D&Company Nordic AB, vilket innebär att du får följande fördelar:
 • Riktade erbjudanden och rabatter anpassat efter ditt behov och dina köpvanor, d.v.s. marknadsföring baserad på profilering (se mer om detta nedan).
 • Nyhetsbrev.
 • Inbjudan till aktiviteter i din butik.
 • Klubbpriser på utvalda serviceerbjudanden och produkter.
 • Möjlighet att påverka vårt utbud av varor och tjänster genom att delta i kundundersökningar.

Behandling av personuppgifter


Vem är personuppgiftsansvarig?

D&Company Nordic AB är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för kundklubben. Kontaktuppgifter till D&Company Nordic AB finner du längst ned i dessa villkor.


Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi behandlar de personuppgifter som du måste lämna till oss för att bli medlem i kundklubben, d.v.s. namn, e-postadress, adress, mobilnummer och hur du önskar att bli kontaktad. Vi behandlar även de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du kontaktar vår kundtjänst via telefon, mejl, webb.

Om du väljer att lämna recensioner eller ställa frågor om produkter på vår webbsida sparar vi de kontaktuppgifter du lämnar i syfte att kunna kontakta dig och besvara dina frågor.

Utöver de personuppgifter som anges ovan behandlar vi IP-adress och detaljerad köphistorik inklusive kvitton och garantiinformation samt resultaten från analyser som görs genom automatiskt beslutsfattande inbegripet profilering (se nedan). När du besöker eller interagerar med våra webbplats eller mobilapp, eller nyhetsbrev använder vi automatisk datainsamlingsteknik för att samla in vissa uppgifter om dina aktiviteter. Det omfattar information om vilka länkar du klickar på, vilka sidor eller vilket innehåll du tittar på och hur länge samt annan liknande information och statistik om dina besök, till exempel responstider till innehåll, filhämtningsfel och besökslängd på vissa sidor. Denna information hämtas in automatiskt med hjälp av cookies (webbläsarcookies, flashcookies) och webbsignaler samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part.

Konsumentgenererat innehåll

Innehåll som du skapar och sedan delar med oss genom att ladda upp det till någon av våra webbplatser eller appar, inklusive appar på sociala nätverk som Facebook och Instagram. Det kan vara fotografier, videoklipp, personliga berättelser eller annat. Vi kan samla in och publicera konsumentgenererat innehåll i samband med en lång rad aktiviteter, inklusive tävlingar och andra kampanjer, webbcommunity- och konsumentaktiviteter samt medverkan i tredje parts sociala nätverk.

Information i sociala nätverk

Information som du delar offentligt på ett socialt nätverk eller information som ingår i din profil i ett socialt nätverk som tillhör tredje part (som till exempel Facebook och Instagram) och som du tillåter nätverket att dela med oss. Här ingår grundläggande kontoinformation (namn, e-postadress, kön, födelsedag, hemort, profilbild, användarnamn, vänlista och liknande) och ytterligare information eller aktiviteter som du tillåter det sociala nätverket att dela. Vi får uppgifter om din profil eller delar av profilen på ett socialt nätverk varje gång du hämtar eller kommunicerar med en D&Company Nordic AB-webbapplikation på ett socialt nätverk som Facebook, varje gång du använder en funktion för socialt nätverkande som är integrerad i en D&Company Nordic AB-webbplats (som Facebook Connect) eller varje gång du kommunicerar med oss genom ett socialt nätverk. För att läsa mer om hur dina uppgifter i sociala nätverk som tillhör tredje part hämtas in av D&Company Nordic AB, eller om du inte går med på att dela med dig av uppgifter från sociala nätverk, besök webbplatsen för respektive socialt nätverk.

Vad innebär profilering?

Som framgått ovan går medlemskapet i kundklubben bland annat ut på att vi kommer att anpassa erbjudanden och marknadsföring till just dig. Detta görs genom automatiskt beslutsfattande inbegripet profilering. Profileringen innebär att vi kommer att använda dina personuppgifter till att analysera egenskaper, vanor och beteenden hos dig. Analyserna kommer att baseras på antal köp, kategorier av köp, vid vilken tid köp sker, intressen, favoritbutik, boendeform, beteende på hemsidan och beteende i samband med mottagande av vår digitala marknadsföring.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
 1. För att skapa ditt medlemskonto.
 2. För att uppdatera dina adressuppgifter.
 3. För att kunna fastställa din identitet och kontrollera din ålder för medlemskap i kundklubben
 4. För att utföra automatiskt beslutsfattande inbegripet profilering i enlighet med beskrivningen ovan.
 5. För att underlätta eventuella reklamationer.
 6. För att skicka välkomstbrev, nyhetsbrev, kataloger och erbjudanden till dig.
 7. För att bjuda in dig till speciella klubbevents i din favoritbutik.
 8. För att besvara frågor och göra uppföljningar efter kontakt med kundtjänst för ärenden som hänför sig till ditt medlemskap.
 9. För att göra kundundersökningar kopplade till kundklubben.
 10. För att vid behov kontakta dig med erbjudanden om service eller förbättringar av produkter du tidigare reklamerat eller recenserat på webben eller i vår app.
 11. För att kunna skicka riktade erbjudanden och rabatter avseende vårt totala kunderbjudande av produkter och tjänster som erbjuds tillsammans med våra samarbetspartners.

Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?

Vad gäller punkterna 1-8 under ändamålen med personuppgiftsbehandlingen ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att vi ska kunna fullgöra det avtal du ingår med D&Company Nordic AB, d.v.s. erbjuda dig de fördelar som framgår i dessa villkor.

Vad gäller punkterna 9-11 under ändamålen med personuppgiftsbehandlingen ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer vara fördelaktig för dig.

Om du inte tillhandahåller de personuppgifter som är märkta som obligatoriska i formuläret där du ansöker om medlemskap kommer vi inte att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt dessa villkor och du kan därmed inte bli medlem i kundklubben.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi raderar dina personuppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga (t.ex. om du varit en inaktiv medlem under den tidsperiod som anges under avsnittet ”Uppsägning av medlemskap” nedan) eller när du begärt utträde, rättning eller radering samt när ditt medlemskap i kundklubben upphör. Däremot sparas dina uppgifter (exempelvis köphistorik) så länge du fortsätter att vara en aktiv medlem i kundklubben för att kunna fullgöra våra skyldigheter som framgår av dessa villkor.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

Vi delar dina personuppgifter med:
 • Polisen vid utredning av brott (om det är ett lagkrav).
 • Företag som hanterar analys, tryck och distribution av D&Company Nordic ABs marknadsföring, vilka kan variera beroende på geografiskt läge.
 • Extern reparatör/verkstad vid eventuell reparation eller åtgärd av en reklamerad produkt. Vilken extern verkstad som ska utföra reparationen eller åtgärden varierar beroende på geografiskt läge och typ av åtgärd.
 • Våra samarbetspartners avseende vårt totala kunderbjudande av produkter och tjänster från tid till annan.
 • IT-konsulter som vi från tid till annan anlitar för service och utveckling av våra system. Vissa av dessa IT-konsulter är baserade utanför EU (t.ex. i Indien) som enligt EU-kommissionen inte har en lagstadgad adekvat skyddsnivå för personuppgifter. För att skydda dina personuppgifter har vi därför ingått EU-kommissionens standardavtalsklausuler med sådana IT-konsulter. Standardavtalsklausulerna finns tillgängliga via denna länk: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN
I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. Om behandlingen av dina personuppgifter som du vill begränsa eller radera är nödvändig för att uppfylla dessa villkor kan ditt medlemskap emellertid komma att sägas upp till följd av begränsningen eller raderingen.

Observera att huvuddelen av all kommunikation från kundklubben sker via e-post, via mobilapp eller SMS enligt det kommunikationssätt som du har valt, då du själv har möjlighet att välja hur du önskar att bli kontaktad med information och erbjudanden. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick. Detta kan du göra direkt genom en länk i våra utskick eller genom att kontakta oss.

Vill du ändra kommunikationskanal, få tillgång till eller korrigera de personuppgifter som vi behandlar om dig eller utöva någon annan rättighet kan du göra det på www.dcompanynordic.com genom att logga in på Mina sidor eller genom att kontakta D&Company Nordic AB kundservice (se kontaktuppgifter i slutet av dessa villkor). Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).

Uppsägning av medlemskap

Ditt medlemskap gäller tillsvidare, och kan sägas upp när som helst av endera part. För att säga upp ditt medlemskap, vänligen kontakta D&Company Nordic ABs kundservice (se kontaktuppgifter nedan). Ditt medlemskap avslutas senast 30 dagar efter det att vi mottagit ditt meddelande om uppsägning. Vi har rätt att när som helst säga upp ditt medlemskap med omedelbar verkan om det finns sakliga skäl.

Ändring av villkor

Vi har rätt att ändra dessa villkor från tid till annan. Ändringar av villkoren kommer att publiceras via e-post, senast en månad före villkorsändringen träder i kraft. Den senaste versionen av villkoren finns alltid tillgänglig på www.dcompnynordic.com/gdpr.

Kontakt

Har du frågor om kundklubben, kontakta gärna din butik eller D&Company Nordic ABs kundservice:
Email: [email protected]
Adress: D&Company Nordic AB, Pentavägen 5b, Pentavägen 5b Täby
Tel: 08-51819510

För frågor eller invändningar om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta gärna [email protected]