5.0.2 - Rekommenderade bildstorlekar i komponenter

Modul: Webbpublicering
Process: Bildstorlekar
 
Beroende på vilken bildkomponent du använder, krävs olika storlekar på bilderna. Här under listas de bildkomponenter som finns och som kräver en viss bildstorlek. Om inte annat anges är måtten i pixlar. Filformat ska vara jpg eller png.
 
Bildobjekt: slider
Storlek bild: 1900x900 px
 
 
Bildobjekt: frontpage banners
Storlek bild: 900x500px
 
 
Bildobjekt: brand puffs
Storlek bild: 800x500 px
 
Bildobjekt: Artikel Nyheter
Storlek bild: valfri
Modul: Nyhetsbrev
Process: Bildstorlekar
 
Beroende på vilken bildkomponent du använder, krävs olika storlekar på bilderna. Här under listas de bildkomponenter som finns och som kräver en viss bildstorlek. Om inte annat anges är måtten i pixlar. Filformat ska vara jpg eller png.
 
Bildobjekt: nyhetsbrev
Storlek bild: maxbredd 500 px