5.0.1 - Skapa en landningssida i Idun

Modul: Webbpublicering
Process: Skapa landningssida
 
 • Kopiera en befintlig sida för att spara tid
  • Högerklicka på sidan du vill kopiera
  • Markera den sida där du vill placera den nya sidan. Högerklicka och välj klistra in
  • Högerklicka på den nya sidan, välj sidans inställningar och döp den till önskat namn
 • Publicera sidan som nu kommer visas i din struktur. Gå direkt in på sidan från din hemsida för att kopiera/anteckna sökvägen till sidan
 • Högerklicka på sidan i webbpubliceringen och välj sidans inställningar. Ange att sidan inte ska visas i menyer
 • Fyll sidan med det innehåll du vill visa. Innehållet beror på vad du vill kommunicera och vilka besökare som ska komma till sidan
 • Publicera sidan