6.0.2 - Appens admin, lägg in och koppla produkter till kunder

Modul: Kontakter
Process: Administrera appen
 
  • Öppna en kundkortet för en befintlig kund, eller skapa en ny kund
  • Klicka spara
  • Gå till fliken Login
  • Skriv in kundens mailadress i fältet för "användare"
  • Lösenordet kan du antingen skriva in eller skapa genom att klicka på "generera lösenord"
  • När du sparar kommer lösenordet att döljas
Kunden kan ändra sitt lösenord genom att logga in på "mina sidor" på hemsidan. Det kan vara att föredra att ge kunden ett lösenord som de kan använda vid första inloggning och sedan ändra.

Klicka därefter på fliken "app admin".
OBS: det går i nuläget bara att koppla en uppsättning värden för en kund. Alltså en produkt för höger och en för vänster öga.

I fälten "diameter" och "baskurva" måste värdet anges med en decimal, även om decimalen är 0. Decimalavskiljare är punkt (.) vilket innebär att du t ex skriver ett värde såhär: 14.0

Klicka på knappen "skapa nytt värde", välj sedan typ "linser". Du ser att informationen i rutan "Aktiva" uppdateras när du skapar nytt värde.
Välj utgångsdatum för det datum som är slutdatum för det linsrecept som ligger till grund för produkten som ska kopplas till kunden. Detta kommer visas i kundens app så att det tydligt framgår när det är dags att göra en ny undersökning.

Det går att byta månad med pilarna höger/vänster och det går att välja månad genom att använda väljaren för månad/år. Glöm inte att markera ett datum för att välja.
Nu är det dags att lägga in styrkevärden som ska hjälpa kunden att veta vilka kontaktlinser som du som optiker ordinerat kunden. Dessa styrkevärden läggs in i antingen en rullista eller ett textfält.

I fälten "diameter" och "baskurva" måste värdet anges med en decimal, även om decimalen är 0. Decimalavskiljare är punkt (.) vilket innebär att du t ex skriver ett värde såhär: 14.0

Värdena du fyller i ska kopplas till en produkt som kunden ska kunna beställa. Det är därför noga att dessa värden blir rätt inlagda.

Efter du lagt in styrkevärden är det dags att koppla en produkt till dessa värden. Klicka på den lilla "mappen" i fältet för produkt. Då öppnas ett nytt fönster där du ser samma struktur som i modulen "Produkter".

Du kan koppla en produkt som är prissatt och publicerad. När du markerar en undergrupp, t ex "Månadslinser", visas de produkter som ligger i den kategorin.

Du kan filtrera resultatet genom att skriva in ord i rutan under listan med produkter för att lättare hitta rätt produkt.

Klicka på en produkt för att markera den, vilket gör att du längst ner i rutan ser detaljerad information om produkten som t ex namn och pris. Klicka "ok" för att välja produkten.
När du valt en produkt fylls information om produkten i fälten "text" och "övrig information" om den finns från leverantören. Texten i dessa fält kommer finnas på sidan "Instruktioner" i kundens app.

Du kan använda dessa fält för att skriva individanpassad information om t ex hantering och skötselråd.